Leading SAFe - SAFe Agilist and certification at Solidify (Swedish)

December 4, 2019

Leading SAFe, ink Safe Agilist-certifiering

Många organisationer har behov av att skala upp sin agila utveckling efter hand som man upptäcker att enbart ett mindre antal agila utvecklingsteam inte räcker. Behovet av koordination och synkronisering mellan agila team blir större och större ju mer komplexa värdeströmmarna blir och ju fler team som måste samarbeta.

Solidfy erbjuder nu en 2-dagars utbildning i Leading SAFe där du får lära dig ramverkets grunder och principer för att kunna skala upp er agila utveckling på bästa sätt. Kursen är en introduktion till SAFe och ger ledare en bra översikt hur deras roll ser ut i en Lean-Agil organisation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som chef, program- och projektledare, förändringsledare, agil coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Joachim Rossberg

Instruktör på kursen är Joachim Rossberg, SPC, som har stor erfarenhet inom SAFe och den agila världen. Joachim jobbar som agil coach på Solidify i Göteborg men genomför agila utbildningar på olika ställen i världen.

Joachim jobbar nu som Software Lifecycle Manager på CEVT (China Euro Vehicle Technology) i Göteborg där införandet av en Lean-Agil utvecklingsprocess är i full gång.

Utöver konsultarbete har Joachim även skrivit och publicerat 8 böcker inom affärsområden såsom agilitet, arkitektur och DevOps.

DECEMBER 4-5

Kursens målsättning (enbart engelska)

To perform the role of a SAFe® Agilist, attendees should be able to:

 • Understand the Five Core Competencies of the Lean Enterprise
 • Become a Lean-thinking manager-teacher
 • Apply the values and principles of a Lean-Agile Mindset
 • Apply SAFe’s Lean and Agile principles to the roles and practices of SAFe
 • Create high-performing teams by establishing mission and purpose
 • Lead the transformation with the SAFe Implementation Roadmap
 • Support PI Planning and the events associated with successful Program execution
 • Drive Release on Demand with the Continuous Delivery Pipeline
 • Establish alignment and execution with Strategic Themes and Lean Portfolio Management
 • Coordinate multiple Agile Release Trains and suppliers with a Solution Train

Kursens innehåll

 • Introducing the Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Becoming a Lean-Agile Leader
 • Establishing Team and Technical Agility
 • Experiencing Program Increment (PI) Planning
 • Releasing on Demand with DevOps
 • Building Business Solutions and Lean Systems
 • Implementing Lean Portfolio Management
 • Leading the transformation

Vad du får med dig

The class registration includes:

 • Attendee workbook
 • Preparation and eligibility to take the SAFe® 4 Agilist exam
 • One year membership to the SAFe Community Platform
 • Course certificate of completion

Notera att du behöver delta båda dagarna för att erhålla möjligheten att certifiera dig.

För fullständig information om kursen

https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/

Tid och plats

Kursen genomförs av Solidify i Stockholm den 4-5 december 2019. Kursen är intensiv och genomförs 0830 - 1700 båda dagarna.

Kostnad

Kursen kostar 10 000 SEK och inkluderar mat, förfriskningar och ett försök på certifiering till SAFe Agilist (SA).

Terms and conditions

By registering, you commit yourself to participating to the event and paying the registration fee. In the case that you for any reason cannot participate, cancellation must be made at least 21 days in advance. Failure to notice at least 21 days in advance results in no payment returned.

It is also possible up until the day of the event to find a substitute if you cannot participate yourself.