Jens Målare

DevOps-konsult

Branching Strategies
DevOps
Team Foundation Server
C++
Git
Microsoft Azure
Jens Målare

Jens har bakgrund som C++-programmerare med lång erfarenhet av systemutveckling på Ericsson. Därefter har han arbetat som konsult inom ABB och haft olika typer av uppdrag under en sammanhängande period av 5 år. Arbetsuppgifterna har sträckt sig från mjukvaruutveckling i C++ för inbyggda realtidssystem till utveckling av ALM-processer i verksamheten, som inkluderar spårbarhet i ändringshantering, strukturer för kravhantering, principer för produkthantering ur ALM-perspektiv samt metoder för agil testning och formell verifiering av leverabler i utvecklingsprocessen. Samtidigt har Jens ansvarat för administration, utveckling, underhåll och support för Team Foundation Server/Azure DevOps i en organisation med ett hundratal användare.