Manuel Ericstam

DevOps-konsult

Deployment
Azure Devops
Configuration Manager
Team Foundation Server
Configuration Management
InstallShield
Manuel Ericstam

Manuel arbetar som senior DevOps-och ALM-konsult på Solidify. Han har erfarenhet av att optimera utvecklingsprocesser med hjälp av agila metoder och verktyg. Han har också en holistisk förståelse av stora, komplexa system och har färdigheter inom automatisering på Microsoftstacken. Utöver det har han goda kunskaper av C#/.Net i allmänhet och mer än 18 års erfarenhet av IT-industrin. Under dessa år har han skaffat sig en bred kunskapsbank relaterad till DevOps, configuration management, continuous delivery, agil coaching och mer.